Статии за юли, 2020

Получена безвъзмездна финансова помощ

BG16RFOP002-2.073-4496-C01, Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Виж цялото съдържание »