Получена безвъзмездна финансова помощ

17 юли, 2020

BG16RFOP002-2.073-4496-C01, Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Цялата статия ...

Идентичност на марката част 1-ва

17 април, 2012

В 3ти брой на специализираното издание за бизнеса с бързооборотни стоки Прогресив излезе материал на рекламна агенция еМ Студио – „Идентичността на марката, приложена в цялостната комуникационна концепция на магазина”

Цялата статия ...
Реклама в точката на продажба
Билборд нова серия телевизори Quattron
Постер промоция
Продуктов етикет
Визитка
Брандиране детектори
card
Internal pages design
Poster - calendar
Promotion stand PVC
Package design
Флаер
Рекламно каре
Поздравителна картичка