Получена безвъзмездна финансова помощ

17 юли, 2020

BG16RFOP002-2.073-4496-C01, Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Цялата статия ...

Как се прави он-лайн магазин?

11 август, 2013

Верни на себе си ние разчитаме на 3 основни инструмента при работата си над всяка една задача.
Анализ на моментно състояние и запознаване с бизнеса на клиента
Залагане на желаното бъдеще на клиента във визия и функционалност
Реализация

Цялата статия ...
Брандиране детектори
card
Internal pages design
Poster - calendar
Promotion stand PVC
Package design
Флаер
Рекламно каре
Поздравителна картичка
Продуктов плакат "Агрита"
Package design
Продуктова опаковка
Продуктов етикет
Календар'2008