PR услуги

Ефективният PR е неделима част от маркетинговата политика на всяка съвременна фирма. Какво предлагаме на нашите клиенти.

  • Анализ на настоящия публичен образ на Вашата компания и стратегическо планиране на дейностите, водещи до неговото подобряване
  • Бърза и адекватна реакция в случай атаки срещу компанията в публичното пространство
  • Съдействие при организирането на публични прояви, семинари, имиджови събития
  • Маркетинг PR, състоящ се от набор от средства, обединени в класификацията PENCILS:

 (P) –  публикации

(E) –  мероприятия

(N) – новини

(C) – идентичност

(I) – обществено значими дейности

(L) – лобистка дейност

(S) – социално отговорна дейност

  • Генериране на творчески идеи по отношение на рекламната дейност и тяхната реализация
  • Ежедневен мониторинг в централния печат за публикации по предварително определени теми
Име
Фирма
E-mail
Телефон
Запитване