Корпоративна идентичност

Екипът ни е подготвен да изработи за Вас корпоративна идентичност, която най-пълно ще отговаря на визията за развитие на бизнеса. Процесът по създаване на концепцията за корпоративна идентичност започва с анализ на световна практика, конкуренти и потребителски нагласи и тенденции за развитие. Преминава през анализ и напасване на концепцията с визията за бъдещо развитие и се достига до определяне на концептуални рамки, които да се трансформират чрез дизайна във форма. Процесът завършва с изготвяне на brand book, който указва всички форми на използване на графичните елементи, запазения знак и цветови комбинации за медии и различни рекламни и информацияонни материали.

Формите са – лого, визитки, фирмена балнка, презентационни папки и материали, корпоративна интернет страница, рекламни сувенири.

Можем да изработим за Вас:

Нова корпоративна идентичност.

Да актуализираме вече създадена корпоративна идентичност.

Да отпечатаме всички необходими рекламни, презентационни и рекламни материали.

ВизиткаЛого дизайнФирмена бланка