Дизайн

За нас рекламният дизайн не е самоцелно изкуство. С помоща на графични елементи, фотографии, цветове и текст ние постигаме определени внушения и предаваме послания на клиентите.

Наша цел е след като са определени внушенията и посланията, ние да ги направим разбираеми за клиента. Като ги допълним с предизвикано усещане или емоция.